Meny Lukk
Stolt ikke-giver

Pangea Accelerator

Stolt ikke-giver

Pangea er en organisasjon som kobler sammen investorer og start-ups i Afrika. De mener at investeringer i økonomisk vekst er løsningen på fattigdomsproblemene i Afrika, ikke veldedighet. I et hav av veldedige organisasjoner som ber om penger, hvordan kan Pangea få folk til å innse at å gi penger til Afrika ikke løser fattigdomsproblemene?

Ved å nå problemløsere og bedrevitere i middelklassen som allerede er mistenksomme til om bistand faktisk fungerer, kan vi oppnå en holdningsendring som på sikt kan påvirke rike investorer, politikere og andre veldedige organisasjoner.

Derfor lager vi en bevegelse blant kommunikasjonsmålgruppen, og ber de bli stolte ikke-givere.

Kampanjen starter med en rekke sterke utsagn på adshels, som vil kunne skille seg ut i mengden. Vi vil dermed føre målgruppen inn på en kampanjenettside, hvor de kan bli stolte ikke-givere. Her vil de få tilgang til en geriljapakke som bedreviterne kan bruke til å vise at de har “skjønt det”.

For å spre kampanjen på sosiale medier har vi en nullkroners-seddel som du kan få ditt eget ansikt på. Den kan gis bort til bøssebærere for å vise ditt ståsted, eller brukes som innhold på sosiale medier.

Involverte

Idé av Sindre Johnstad og Sollin Sæle

Adshels
Adshels 2
Nettside
Takkebrev
Facebook
Geriljapakke

Alle cases